UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Dogoterapia

dogoterpia rehabilitacja dzieci

DOGOTERAPIA jest:
  • jedną z metod rehabilitacji, która nie powinna być stosowana jako jedyna forma terapii, lecz jako element całościowych oddziaływań,
  • jest terapią kontaktową, nazwaną tak, gdyż jej istotą jest bezpośredni kontakt podopiecznego z odpowiednio przeszkolonym psem wspierającym terapeutę w usprawnianiu osób w różnym wieku i posiadających różnorodne niepełnosprawności lub upośledzenia,
  • usprawnianie dotyczy wielu sfer jednocześnie, możemy więc wspierać zarówno sferę psychiczną jak i fizyczną naszych podopiecznych,
  • forma zajęć i metody pracy muszą być dostosowane do potrzeb osób, z którymi pracujemy oraz do celów jakie pragniemy osiągnąć – mogą być to zajęcia indywidualne lub grupowe, mogą odbywać się w specjalnie przygotowanych salach w ośrodkach rehabilitacji, w szkołach, przedszkolach, szpitalach, hospicjach, domach opieki lub w domach naszych podopiecznych,
  • zajęcia z psem muszą odbywać się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze z jednoczesnym poszanowaniem i zrozumieniem potrzeb podopiecznego oraz psa terapeuty.

 

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego.

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój empatii i wyższą samoocenę.

 

Więcej informacji

 

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.