UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Pozostałe aktualności

Projekt "Usłyszeć dźwięki, zrozumieć mowę, podjąć świadomą komunikację"

   

 

Konkurs nr 1/2018  „Szansa –Rozwój – Niezależność „

TYTUŁ PROJEKTU: "Usłyszeć dźwięki, zrozumieć mowę, podjąć świadomą komunikację."

 

Rozpoczęcie: 01.04.2019

Zakończenie: 31.03.2021

 

 

I OKRES

01.04.2019 - 31.03.2020

 

Miejsce realizacji:

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom

Godziny otwarcia:

Każdy dzień tygodnia 8.00 - 20.00

 

 

Opis zajęć:

„Być samodzielnym, rozumieć otoczenie i siebie".

 

Zajęcia indywidualne obejmujące wychowanie słuchowe: np. wykorzystanie nagrań różnych odgłosów z otoczenia, zabawy w teatrzyk, naśladowanie zwierząt, zjawisk przyrody itp.
Rozwijanie mowy i języka: np.: rozwijanie słownictwa, prowadzenie dzienników zdarzeń, automatyzacja schematów zdaniowych, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy np.: języka, warg, ćwiczeń wymowy, ćwiczeń rozwijających elementy prozodyczne. Wczesną naukę czytania: Łatwe czytanie, zestaw „Sylabki”. Zajęcia z psychologiem mają na celu pomóc dziecku w dotarciu do swoich odczuć i emocji. Pozwalają zdobyć takie umiejętności, które poprawią funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej.

 Zajęcia indywidualne i grupowe „Głucha rodzina”

Pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców i opiekunów w formie indywidualnej i grupowej

Rodzice  uczestnicząc w tej formie wsparcia uzyskają możliwość przepracowania trudnych emocji również w formie kontaktu indywidualnego z psychoterapeutą. Udział w terapii  poprawi komunikację i dostępność emocjonalną w rodzinie, co wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci. Realizowany w naszej placówce program

„Głucha rodzina” powstał jako odpowiedź na potrzeby rodziców.

 

Zajęcia indywidualne „ Wiem co słyszę ” –grupa wiekowa 0-7 lat.

Forma wsparcia jest oparta na wykorzystaniu metody Tomatisa. Przeznaczona jest dla grupy dzieci zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Dzieci w ramach zajęć przechodzą treningi słuchowe metodą Tomatisa (46 godzin dla każdego dziecka). Zajęcia odbywają się codziennie przez okres dwóch miesięcy dla jednego dziecka.
 

Zajęcia indywidualne „ Wiem co słyszę ” – grupa wiekowa 8-16 lat.

 

Forma wsparcia jest oparta na wykorzystaniu metody Warnkego. Dzieci przechodzą treningi słuchowe. Zajęcia odbywają się codziennie przez dwa tygodnie a następnie 1 raz w tygodniu przez pól roku. Jest to cykl zajęć zaplanowany dla jednego beneficjenta, jedno dziecko przechodzi 34 godzin indywidualnego treningu słuchowego. W metodzie Warnkego terapeuta pracuje z dzieckiem za pomocą urządzenia Alpha Trainer. Trening lateralny obejmuje trening słyszenia, widzenia i motoryki.

Grupowe zajęcia – „Lepiej rozumiem siebie i odważniej idę w świat”.

Tematyka zajęć obejmuje poznawanie reguł komunikacyjnych i kontekstu ich stosowania, poznanie swoich mocnych stron, nawiązywanie i podtrzymywania relacji społecznych. Realizowany w naszej placówce program powstał z doświadczeń w pracy z młodzieżą z uszkodzonym słuchem i jej rodziców.

Młodzież szuka odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” W procesie dorastania „typowych” nastolatków program ma za zadania poradzenie sobie z własną wadą słuchu i poczuciem niepełnosprawności, co jest niezbędne dla dorastających młodych ludzi z uszkodzeniami słuchu.

 Grupowe zajęcia – „Działając, bawię się i komunikuję”.

Celem tej formy wsparcia jest wsparcie dzieci z uszkodzeniami słuchu w pozytywnym przeżyciu doświadczeń szkolnych -jako uczniów, ale również kolegów. Tematyka zajęć wynika z aktualnych wydarzeń w otaczającej rzeczywistości społecznej, uwzględnia aktualne możliwości danego dziecka, zajęć jest dostosowana do wieku dzieci (dwie grupy: młodsza i starsza) i aktualnych potrzeb dziecka. W ramach zajęć dzieci skorzystają również z wiedzy animatorów sztuki (instruktora teatru, plastyka), którzy wspólnie ze specjalistami poprowadzą zajęcia.

Logorytmika połączona z programem „Świat opowiadany” zajęcia grupowe.

 Zajęcia z logorytmiki połączone z programem „Świat opowiadany” są zajęciami z grupy zajęć ruchowo - muzyczno – językowych. Zajęcia są niezbędne dla dzieci z uszkodzeniami słuchu do prawidłowo realizowanych elementów prozodycznych mowy: melodii, akcentu, Dzieci z uszkodzeniami słuchu mają utrudnioną percepcję i identyfikację dźwięków z otoczenia. Jeżeli słyszą, to nie wiedzą co

słyszą. Każde zajęcia będą miały dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła konkretnej sytuacji ze „świata opowiadanego”. Zawarty materiał ma odniesienie do doświadczeń dziecka. Opowiadanie z elementami muzyki jest dla dziecka atrakcyjniejsze. Druga - do tematu już zasygnalizowanego będzie dobrana odpowiednia piosenka, pląs, zabawa muzyczno - ruchowa.

 

„Wyprawa w NATURĘ”

Zajęcia wyjazdowe dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, które zapewnią im aktywne poznawanie świata połączonego z zabawą.

Wakacyjny wyjazd rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu do „ Zoom Natura” w Janowie Lubelskim. Park Rekreacyjny Zoom Natury to pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane środowisku naturalnemu i ekologii. Zoom Natury usytuowany jest na ponad 10-hektarowej powierzchni zlokalizowanej nad zalewem w Janowie Lubelskim.

 

 

 

Kto może skorzystać i jak można się zgłosić:

 

Ostateczni beneficjenci projektu zostaną zakwalifikowani zgodnie z profilem planowanych działań.

1. rekrutacja wewnętrzna - spośród podopiecznych naszej placówki;

2. rekrutacja zewnętrzna  - beneficjenci pozyskani dziękipromocji projektu, którzy:

  • posiadają udokumentowany ubytek słuchu lub inne schorzenie warunkujące niepełnosprawność,
  • mieszczą się w przedziale wiekowym od 0 do 18 roku życia,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, lub ustalony stopień niepełnosprawności,
  • wymagają pomocy rehabilitacyjnej w formie działań indywidualnych i grupowych,
  • mają duże trudności w komunikacji społecznej.

 

O udziale w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

 

Dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.