UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

O nas

Poradnia słuchu - o nas

O nas

Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Polskiego Związku Głuchych

Początki działania poradni dla osób głuchych i słabosłyszących sięgają drugiej połowy lat siedemdziesiątych. W 1976 r. powstał w Oddział Wojewódzki PZG w Radomiu, którego jednym z celów było utworzenie poradni rehabilitacyjnej. W porozumieniu z dyrekcją Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci w Radomiu, rehabilitowano dzieci mające szczególne problemy z mową. Równolegle nawiązano współpracę z Wojewódzką Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Radomiu, oraz poradnią Matki i Dziecka, zakupiono też sprzęt niezbędny do rehabilitacji dzieci. W 1981 r. otwarto pierwszy punkt logopedyczny, który krótko działał, ponieważ nie miał odpowiednich warunków.

2 lipca 1986 r. Oddział Wojewódzki PZG dostał lokal o powierzchni 90 m2, przy ulicy Niedziałkowskiego, zostali też zatrudnieni pierwsi pracownicy poradni. Po dziesięciu latach starań, osoby głuche, słabosłyszące i niedosłyszące, miały dostęp do specjalistycznej placówki, posiadającej wszystkich niezbędnych specjalistów w jednym miejscu. Od momentu powstania Poradnia sukcesywnie się rozwijała, a w 2007 r. zmieniła siedzibę na większą, zlokalizowaną przy ul, Wjazdowej 4. Znacznie większa powierzchnia (ponad 500 m2), pozwoliła poradni przekształcić się w pełnoprawny Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych. Działają tu Poradnie: Logopedyczna, Psychologiczna, Rehabilitacji Słuchu i Mowy, Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Pomocnicze. Utworzono też dwie dodatkowe poradnie: Rehabilitację Wieku Rozwojowego oraz Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Jednym zdaniem podsumowując: kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka dzieci głuchych, słabosłyszących oraz dzieci dotkniętych innymi niepełnosprawnościami.

Wiodącymi poradniami naszego Ośrodka są Rehabilitacja Słuchu i Mowy oraz Rehabilitacja Wieku Rozwojowego.

 

Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

Jedna z najstarszych poradni w naszym Ośrodku, pod opieką której znajduje się aktualnie 183 dzieci. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów, pozwoliła na powstanie unikatowego miejsca w skali województwa. Ośrodek osiąga bardzo dobre wyniki w rehabilitacji dzieci i młodzieży, a jego specjaliści nierzadko uczestniczą w tematycznych konferencjach naukowych, będąc autorami wielu nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu nasi wychowankowie prowadzą samodzielne i satysfakcjonujące życie, realizując się w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziecku z wadą słuchu i jego rodzinie, oferujemy całościową opiekę specjalistyczną – indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Liczne terapie wspierające rozwój dziecka (SI, terapię ręki, elementy arteterapii i inne), opiekę audiologiczną, medyczną. Oferujemy zaopatrzenie w środki pomocnicze: aparaty słuchowe i inne urządzenia wspomagające słyszenie.

Wszelkie terapie dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z wadą słuchu. Nasi specjaliści wykorzystują w pracy metody: audytywno - werbalną, werbotonalną, język migowy. Wykorzystujemy także fonogesty, które pomagają, głównie dzieciom z dużymi ubytkami słuchu lub późno implantowanym w nabywaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej. Prowadzimy szereg nowatorskich działań pracy z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami słuchu, z wykorzystaniem metod Tomatisa i Warnkego. Ta ostatnia jest najnowszą metodą, jeszcze nierozpowszechnioną, i można śmiało powiedzieć, że pionierską w naszym mieście. Od wielu lat prowadzone są grupowe zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym o charakterze edukacyjno - poznawczym, w ramach programu „Słucham – Mówię – Czytam – Rozumiem” oraz zajęcia dla młodzieży z uszkodzeniami słuchu, w ramach programu „ Lepiej rozumiem siebie i odważniej idę w świat”’.

Ponadto organizujemy wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne dla młodszych dzieci z rodzicami orz turnusy i wyjazdy integracyjne dla młodzieży z wadą słuchu, a także dodatkowe, jednodniowe zajęcia plenerowe, np. Masterchef, zorganizowany w zaprzyjaźnionej restauracji.

Na każdym etapie rehabilitacji dziecka wspieramy też jego rodziców, wyjaśniając zawiłości rehabilitacji, i ucząc ich, jak pracować z dzieckiem w domu. Mając świadomość wagi wsparcia ze strony otoczenia, współpracujemy z nauczycielami naszych podopiecznych na każdym etapie ich nauki – od przedszkola po studia. W tym celu organizujemy dla nich szkolenia, warsztaty, praktyki i staże, także dla studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.

Zespół Poradni Słuchu i Mowy tworzą specjaliści z wieloletnim stażem: surdologopedzi, logopedzi, psychologowie, surdopedagodzy, pedagodzy specjalni. Stale podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, uczestniczą w licznych warsztatach i szkoleniach.

Nie bez znaczenia jest nasze zaplecze lokalowe, urządzone w sposób przyjazny i komfortowy, wyposażone w ciekawe i nowoczesne pomoce. Niektóre z nich są okresowo wymieniane, żeby były atrakcyjne dla dzieci.

 

Poradnia Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego.

Jest najmłodszą, ale bardzo prężną Poradnią w naszym Ośrodku. Obecnie pod opieką mamy 612 dzieci. W Poradni tej pracują fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, neurologopedzi, psychologowie, a także specjaliści innych dziedzin, np. dogoterapii.

Do tej Poradni przyjmujemy dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami, w jakich możemy udzielić pomocy. Dzięki zróżnicowanej kadrze, służymy fachową opiekę pacjentom także z bardzo rzadkimi schorzeniami genetycznymi (np. Zespół Westa, Zespół Wolfa- Hirschhorna). Przede wszystkim mamy pod swoją opieką dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, uszkodzeniami okołoporodowymi, wadami postawy oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Bardzo szeroka oferta jest skierowana do dzieci w różnym wieku: od niemowląt począwszy, na dojrzałych nastolatkach skończywszy.

Także i w tej poradni dbamy o odpowiednią jakość pracy: dbamy o sukcesywne ulepszanie naszego sprzętu tak, by specjaliści mieli dogodne warunki pracy, a dzieci komfortowe warunki do rehabilitacji. Specjaliści z tego zespołu, mimo że siłą rzeczy młodsi stażem, przesiąkli już systemem pracy z innych poradni: liczy się jakość pracy. Mają motywację, wspomaganą tym, że mogą pracować wg swoich metod i na swój sposób. Współpracują z rodzicami, z lekarzami specjalistami, konsultując i koordynując działania w swoim zespole, by był on możliwie skuteczny i efektywny. Jednocześnie szkolą się, nabywając kolejne umiejętności.

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.