UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

O nas

Przez 32 lata bezpłatnie świadczyliśmy różnego rodzaju usługi: logopedyczne, psychologiczne, laryngologiczne, związane z leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego, mowy oraz słuchu. Nasi specjaliści pracowali i pracują bez zastrzeżeń, przestrzegają obowiązujących norm i najwyższych standardów. Stawiają trafne diagnozy i prowadzą skuteczne leczenie wykrytych wad. Nasi podopieczni to dzieci z Radomia i okolic, oraz województw ościennych: lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Przez nasz ośrodek przeszło już kilka pokoleń. Nierzadko rodzice dzieci korzystających z naszych usług, są naszymi byłymi Podopiecznymi. Nawet jedna z naszych specjalistek, pani psycholog, jest naszą byłą podopieczną. Świadczy to zarówno o skuteczności naszej pracy, jak i zaufaniu, jakim jesteśmy obdarzani.

Wiodącymi poradniami naszego Ośrodka są Rehabilitacja Słuchu i Mowy oraz Rehabilitacja Wieku Rozwojowego.  

Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy. Jedna z najstarszych poradni w naszym Ośrodku, pod opieką której znajduje się aktualnie 183 dzieci. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów, pozwoliła na powstanie unikatowego miejsca w skali województwa. Ośrodek osiąga bardzo dobre wyniki w rehabilitacji dzieci i młodzieży, a jego specjaliści nierzadko uczestniczą w tematycznych konferencjach naukowych, będąc autorami wielu nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu nasi wychowankowie prowadzą samodzielne i satysfakcjonujące życie, realizując się w życiu prywatnym i zawodowym.  

Poradnia Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego. Jest najmłodszą, ale bardzo prężnie działającą Poradnią w naszym Ośrodku. Obecnie pod opieką mamy 612 dzieci. W Poradni tej pracują fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, neurologopedzi, psychologowie, a także specjaliści innych dziedzin, np. dogoterapii. Do tej Poradni przyjmujemy dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami, w jakich możemy udzielić pomocy. Dzięki zróżnicowanej kadrze, służymy fachową opiekę pacjentom także z  bardzo rzadkimi schorzeniami genetycznymi (np. Zespół Westa, Zespół Wolfa- Hirschhorna). Przede wszystkim mamy pod swoją opieką dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, uszkodzeniami okołoporodowymi, wadami postawy oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Wszystkie  działania finansowane są ze środków NFZ, przyznawanych w ramach kontraktów, od niemal 20 lat w sposób ciągły.  

W tym roku po raz pierwszy w historii, nasza oferta okazała się „za słaba” w stosunku do ofert złożonych przez nowe, głównie prywatne podmioty, oraz podmioty tzw. sieciowe. W większości nie mają one jeszcze żadnej historii ani tradycji czy doświadczenia w tak delikatnej materii jak rehabilitacja dzieci. Co gorsza, wygrywają z nami kontrakt ponieważ wykazują się tym, co można kupić (sprzęt, ilość specjalistów), a nie tym, czego nie da się kupić: doświadczenia, zgranego zespołu specjalistów, ludzi altruistycznych w swoich działaniach, którzy nie patrzą na pacjenta jak na źródło pieniędzy, tylko jak na człowieka, któremu trzeba pomóc. Ludzi mających oprócz wiedzy i doświadczenia także pasję i satysfakcję z wykonywanej pracy.  

Zakup i utrzymywanie kosztownych sprzętów, które nie będą używane podczas leczenia, oraz tworzenie nadmiarowych etatów lekarskich, to także zabieranie pieniędzy na bardziej potrzebną terapię czy też rehabilitację – tak bardzo potrzebne dzieciom.  

Dla naszej poradni to wielokrotny cios: przegrywając  walkę na pieniądze, zdajemy sobie sprawę, że dobro dzieci jest na drugim miejscu. Utrata wiodących poradni zagraża naszemu bytowi w ogóle, a na pytanie przerażonych rodziców: co teraz z nami będzie? Nie umiemy racjonalnie na nie odpowiedzieć. Każdy specjalista i rodzic mający dziecko niepełnosprawne wie, że zmiana terapeuty to nie jest prosta czynność. Dziecko musi zaakceptować terapeutów,  a sukcesy osiąga się latami, przez ciągłość pracy. Odpowiednie podejście, zarówno do dziecka jak i jego opiekuna, gwarantują sukcesy. Doskonale wiedzą o tym niektórzy rodzice naszych podopiecznych, którzy zanim do nas trafili, przeszli długą drogę, obijając się o bezduszność i brak zrozumienia ich dramatu w wielu innych miejscach. Wszelkie zmiany w kwestii długotrwałej terapii potrafią zatrzymać, a nawet cofnąć osiągnięte postępy. I tego się obawiamy, zarówno my  specjaliści, jak i rodzice naszych podopiecznych.

Bardzo prosimy o poparcie petycji. Wasze wsparcie pomoże nam we wszystkich rozmowach z odpowiednimi instytucjami, które mogą przyczynić się do utrzymania ciągłego finansowania naszej placówki. Umożliwi to nam w dalszym ciągu świadczyć bezpłatne usługi rehabilitacyjne dzieciom z niedosłuchem i innymi schorzeniami w najbardziej możliwie efektywny sposób.

 

Podpisz naszą petycję

 

 

1 procent podatku Poradnia Słuchu radom

 

organizacja pożytku publicznego poradnia słuchu radom

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

W tytule wpisz - "Na rehabilitacje dzieci i młodzieży w Radomiu"

Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Polskiego Związku Głuchych

Początki działania poradni dla osób głuchych i słabosłyszących sięgają drugiej połowy lat siedemdziesiątych. W 1976 r. powstał w Oddział Wojewódzki PZG w Radomiu, którego jednym z celów było utworzenie poradni rehabilitacyjnej. W porozumieniu z dyrekcją Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci w Radomiu, rehabilitowano dzieci mające szczególne problemy z mową. Równolegle nawiązano współpracę z Wojewódzką Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Radomiu, oraz poradnią Matki i Dziecka, zakupiono też sprzęt niezbędny do rehabilitacji dzieci. W 1981 r. otwarto pierwszy punkt logopedyczny, który krótko działał, ponieważ nie miał odpowiednich warunków.

2 lipca 1986 r. Oddział Wojewódzki PZG dostał lokal o powierzchni 90 m2, przy ulicy Niedziałkowskiego, zostali też zatrudnieni pierwsi pracownicy poradni. Po dziesięciu latach starań, osoby głuche, słabosłyszące i niedosłyszące, miały dostęp do specjalistycznej placówki, posiadającej wszystkich niezbędnych specjalistów w jednym miejscu. Od momentu powstania Poradnia sukcesywnie się rozwijała, a w 2007 r. zmieniła siedzibę na większą, zlokalizowaną przy ul, Wjazdowej 4. Znacznie większa powierzchnia (ponad 500 m2), pozwoliła poradni przekształcić się w pełnoprawny Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych. Działają tu Poradnie: Logopedyczna, Psychologiczna, Rehabilitacji Słuchu i Mowy, Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Pomocnicze. Utworzono też dwie dodatkowe poradnie: Rehabilitację Wieku Rozwojowego oraz Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Jednym zdaniem podsumowując: kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka dzieci głuchych, słabosłyszących oraz dzieci dotkniętych innymi niepełnosprawnościami.

Wiodącymi poradniami naszego Ośrodka są Rehabilitacja Słuchu i Mowy oraz Rehabilitacja Wieku Rozwojowego.

 

Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

Jedna z najstarszych poradni w naszym Ośrodku, pod opieką której znajduje się aktualnie 183 dzieci. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów, pozwoliła na powstanie unikatowego miejsca w skali województwa. Ośrodek osiąga bardzo dobre wyniki w rehabilitacji dzieci i młodzieży, a jego specjaliści nierzadko uczestniczą w tematycznych konferencjach naukowych, będąc autorami wielu nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu nasi wychowankowie prowadzą samodzielne i satysfakcjonujące życie, realizując się w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziecku z wadą słuchu i jego rodzinie, oferujemy całościową opiekę specjalistyczną – indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Liczne terapie wspierające rozwój dziecka (SI, terapię ręki, elementy arteterapii i inne), opiekę audiologiczną, medyczną. Oferujemy zaopatrzenie w środki pomocnicze: aparaty słuchowe i inne urządzenia wspomagające słyszenie.

Wszelkie terapie dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z wadą słuchu. Nasi specjaliści wykorzystują w pracy metody: audytywno - werbalną, werbotonalną, język migowy. Wykorzystujemy także fonogesty, które pomagają, głównie dzieciom z dużymi ubytkami słuchu lub późno implantowanym w nabywaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej. Prowadzimy szereg nowatorskich działań pracy z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami słuchu, z wykorzystaniem metod Tomatisa i Warnkego. Ta ostatnia jest najnowszą metodą, jeszcze nierozpowszechnioną, i można śmiało powiedzieć, że pionierską w naszym mieście. Od wielu lat prowadzone są grupowe zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym o charakterze edukacyjno - poznawczym, w ramach programu „Słucham – Mówię – Czytam – Rozumiem” oraz zajęcia dla młodzieży z uszkodzeniami słuchu, w ramach programu „ Lepiej rozumiem siebie i odważniej idę w świat”’.

Ponadto organizujemy wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne dla młodszych dzieci z rodzicami orz turnusy i wyjazdy integracyjne dla młodzieży z wadą słuchu, a także dodatkowe, jednodniowe zajęcia plenerowe, np. Masterchef, zorganizowany w zaprzyjaźnionej restauracji.

Na każdym etapie rehabilitacji dziecka wspieramy też jego rodziców, wyjaśniając zawiłości rehabilitacji, i ucząc ich, jak pracować z dzieckiem w domu. Mając świadomość wagi wsparcia ze strony otoczenia, współpracujemy z nauczycielami naszych podopiecznych na każdym etapie ich nauki – od przedszkola po studia. W tym celu organizujemy dla nich szkolenia, warsztaty, praktyki i staże, także dla studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.

Zespół Poradni Słuchu i Mowy tworzą specjaliści z wieloletnim stażem: surdologopedzi, logopedzi, psychologowie, surdopedagodzy, pedagodzy specjalni. Stale podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, uczestniczą w licznych warsztatach i szkoleniach.

Nie bez znaczenia jest nasze zaplecze lokalowe, urządzone w sposób przyjazny i komfortowy, wyposażone w ciekawe i nowoczesne pomoce. Niektóre z nich są okresowo wymieniane, żeby były atrakcyjne dla dzieci.

 

Poradnia Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego.

Jest najmłodszą, ale bardzo prężną Poradnią w naszym Ośrodku. Obecnie pod opieką mamy 612 dzieci. W Poradni tej pracują fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, neurologopedzi, psychologowie, a także specjaliści innych dziedzin, np. dogoterapii.

Do tej Poradni przyjmujemy dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami, w jakich możemy udzielić pomocy. Dzięki zróżnicowanej kadrze, służymy fachową opiekę pacjentom także z bardzo rzadkimi schorzeniami genetycznymi (np. Zespół Westa, Zespół Wolfa- Hirschhorna). Przede wszystkim mamy pod swoją opieką dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, uszkodzeniami okołoporodowymi, wadami postawy oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Bardzo szeroka oferta jest skierowana do dzieci w różnym wieku: od niemowląt począwszy, na dojrzałych nastolatkach skończywszy.

Także i w tej poradni dbamy o odpowiednią jakość pracy: dbamy o sukcesywne ulepszanie naszego sprzętu tak, by specjaliści mieli dogodne warunki pracy, a dzieci komfortowe warunki do rehabilitacji. Specjaliści z tego zespołu, mimo że siłą rzeczy młodsi stażem, przesiąkli już systemem pracy z innych poradni: liczy się jakość pracy. Mają motywację, wspomaganą tym, że mogą pracować wg swoich metod i na swój sposób. Współpracują z rodzicami, z lekarzami specjalistami, konsultując i koordynując działania w swoim zespole, by był on możliwie skuteczny i efektywny. Jednocześnie szkolą się, nabywając kolejne umiejętności.

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.