UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Pozostałe aktualności

Previous Next

TEMAT " MONSTERY-POTWORY "-ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I WYOBRAŹNI PLASTYCZNEJ I JĘZYKOWEJ.

Kształcenie zdolności percepcji i umiejętności posługiwania się środkami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Kształtowanie empatycznego współdziałania w grupie.

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.