UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Pozostałe aktualności

Utrata finansowania przez Poradnię Słuchu w Radomiu

Przez 32 lata bezpłatnie świadczyliśmy różnego rodzaju usługi: logopedyczne, psychologiczne, laryngologiczne, związane z leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego, mowy oraz słuchu. Nasi specjaliści pracowali i pracują bez zastrzeżeń, przestrzegają obowiązujących norm i najwyższych standardów. Stawiają trafne diagnozy i prowadzą skuteczne leczenie wykrytych wad. Nasi podopieczni to dzieci z Radomia i okolic, oraz województw ościennych: lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Przez nasz ośrodek przeszło już kilka pokoleń. Nierzadko rodzice dzieci korzystających z naszych usług, są naszymi byłymi Podopiecznymi. Nawet jedna z naszych specjalistek, pani psycholog, jest naszą byłą podopieczną. Świadczy to zarówno o skuteczności naszej pracy, jak i zaufaniu, jakim jesteśmy obdarzani.

 

Wiodącymi poradniami naszego Ośrodka są Rehabilitacja Słuchu i Mowy oraz Rehabilitacja Wieku Rozwojowego.  

Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy. Jedna z najstarszych poradni w naszym Ośrodku, pod opieką której znajduje się aktualnie 183 dzieci. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów, pozwoliła na powstanie unikatowego miejsca w skali województwa. Ośrodek osiąga bardzo dobre wyniki w rehabilitacji dzieci i młodzieży, a jego specjaliści nierzadko uczestniczą w tematycznych konferencjach naukowych, będąc autorami wielu nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu nasi wychowankowie prowadzą samodzielne i satysfakcjonujące życie, realizując się w życiu prywatnym i zawodowym.  

Poradnia Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego. Jest najmłodszą, ale bardzo prężnie działającą Poradnią w naszym Ośrodku. Obecnie pod opieką mamy 612 dzieci. W Poradni tej pracują fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, neurologopedzi, psychologowie, a także specjaliści innych dziedzin, np. dogoterapii. Do tej Poradni przyjmujemy dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami, w jakich możemy udzielić pomocy. Dzięki zróżnicowanej kadrze, służymy fachową opiekę pacjentom także z  bardzo rzadkimi schorzeniami genetycznymi (np. Zespół Westa, Zespół Wolfa- Hirschhorna). Przede wszystkim mamy pod swoją opieką dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, uszkodzeniami okołoporodowymi, wadami postawy oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Wszystkie  działania finansowane są ze środków NFZ, przyznawanych w ramach kontraktów, od niemal 20 lat w sposób ciągły.  

W tym roku po raz pierwszy w historii, nasza oferta okazała się „za słaba” w stosunku do ofert złożonych przez nowe, głównie prywatne podmioty, oraz podmioty tzw. sieciowe. W większości nie mają one jeszcze żadnej historii ani tradycji czy doświadczenia w tak delikatnej materii jak rehabilitacja dzieci. Co gorsza, wygrywają z nami kontrakt ponieważ wykazują się tym, co można kupić (sprzęt, ilość specjalistów), a nie tym, czego nie da się kupić: doświadczenia, zgranego zespołu specjalistów, ludzi altruistycznych w swoich działaniach, którzy nie patrzą na pacjenta jak na źródło pieniędzy, tylko jak na człowieka, któremu trzeba pomóc. Ludzi mających oprócz wiedzy i doświadczenia także pasję i satysfakcję z wykonywanej pracy.  

Zakup i utrzymywanie kosztownych sprzętów, które nie będą używane podczas leczenia, oraz tworzenie nadmiarowych etatów lekarskich, to także zabieranie pieniędzy na bardziej potrzebną terapię czy też rehabilitację – tak bardzo potrzebne dzieciom.  

Dla naszej poradni to wielokrotny cios: przegrywając  walkę na pieniądze, zdajemy sobie sprawę, że dobro dzieci jest na drugim miejscu. Utrata wiodących poradni zagraża naszemu bytowi w ogóle, a na pytanie przerażonych rodziców: co teraz z nami będzie? Nie umiemy racjonalnie na nie odpowiedzieć. Każdy specjalista i rodzic mający dziecko niepełnosprawne wie, że zmiana terapeuty to nie jest prosta czynność. Dziecko musi zaakceptować terapeutów,  a sukcesy osiąga się latami, przez ciągłość pracy. Odpowiednie podejście, zarówno do dziecka jak i jego opiekuna, gwarantują sukcesy. Doskonale wiedzą o tym niektórzy rodzice naszych podopiecznych, którzy zanim do nas trafili, przeszli długą drogę, obijając się o bezduszność i brak zrozumienia ich dramatu w wielu innych miejscach. Wszelkie zmiany w kwestii długotrwałej terapii potrafią zatrzymać, a nawet cofnąć osiągnięte postępy. I tego się obawiamy, zarówno my  specjaliści, jak i rodzice naszych podopiecznych.

Bardzo prosimy o poparcie petycji. Wasze wsparcie pomoże nam we wszystkich rozmowach z odpowiednimi instytucjami, które mogą przyczynić się do utrzymania ciągłego finansowania naszej placówki. Umożliwi to nam w dalszym ciągu świadczyć bezpłatne usługi rehabilitacyjne dzieciom z niedosłuchem i innymi schorzeniami w najbardziej możliwie efektywny sposób.

 

Podpisz naszą petycję

 

 

1 procent podatku Poradnia Słuchu radom

 

organizacja pożytku publicznego poradnia słuchu radom

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

W tytule wpisz - "Na rehabilitacje dzieci i młodzieży w Radomiu"

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.