UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Pozostałe aktualności

Przekaż nam 1% - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

Jednostką nadrzędną naszego Ośrodka jest Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, który jest Organizacją Wyższej Użyteczności – posiada status OPP. Dzięki temu Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacją Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG ma możliwość pozyskania Waszego wsparcia z 1%.

 Historia naszej placówki jest długa i bogata, co się przekłada na wysoce doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę naszego Ośrodka. Przez 32 lata bezpłatnie świadczyliśmy różnego rodzaju usługi: logopedyczne, psychologiczne, laryngologiczne, związane z leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego, mowy oraz słuchu. Nasi specjaliści stawiają trafne diagnozy i prowadzą skuteczne leczenie wykrytych wad. Obejmujemy opieką nie tylko podopiecznych z Radomia, ale także z województw ościennych: lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Przez nasz ośrodek przeszło już kilka pokoleń. Nierzadko rodzice dzieci korzystających z naszych usług, są naszymi byłymi Podopiecznymi.

Wiodącymi poradniami naszego Ośrodka są Rehabilitacja Słuchu i Mowy oraz Rehabilitacja Wieku Rozwojowego, które łącznie obejmują 795 podopiecznych. Ponadto w Ośrodku działają także Poradnie: Logopedyczna, Psychologiczna, Laryngologiczna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Pomocnicze.

Skupiamy się nie tylko na świadczeniach rehabilitacyjnych, ale także na utworzenie silnej więzi z podopiecznymi, która jest niezwykle cenna z punktu widzenia psychospołecznego rozwoju dziecka. Systematycznie organizujemy wycieczki, spotkania i zabawy dla naszych małych podopiecznych.

Od 17 lat świadczyliśmy bezpłatne usługi dzięki NFZ. W tym roku po raz pierwszy nasz Ośrodek utracił finansowanie z NFZ z powodu nielogicznych i niesprawiedliwych wymogów.

 

Podpisz petycję

 

 

Przekaż nam 1% - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie.

Bardzo prosimy o udzielenie nam wsparcia.

 

organizacja pożytku publicznego poradnia słuchu radom

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

KRS 000 000 5726

W tytule wpisz - "Na rehabilitacje dzieci i młodzieży w Radomiu"

 

Zespół Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG,
Zarząd Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego,
Rodzice podopiecznych korzystających z usług Ośrodka.

 

 

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.