UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Logopedia

Terapie logopedyczne grupowe lub indywidualne

usługi logopedia grupowo indywidualnie

 
JAK WYGLĄDA TERPIA LOGOPEDYCZNA

W Ośrodku prowadzimy terapię logopedyczną indywidualną oraz grupową dla dzieci. W trakcie sesji stosowane są gry i zabawy logopedyczne. Dzięki temu dziecko dłużej skupia się na ćwiczeniach i łatwiej przyswaja wzorce wymowy.

Podczas terapii nasi specjaliści starają się wywołać u dzieci prawidłowe wzorce wymowy. Dzięki ćwiczeniom dziecko nabiera świadomości jak używać wzorca podczas mowy potocznej i może stosować go ćwicząc w domu.

Zajęcia z terapii logopedycznej trwają 60 minut. W tak krótkim czacie nie uzyskamy zadowalających efektów poprawy wymowy u dziecka.

Dlatego podczas zajęć nasi logopedzi pokażą Państwu jak powinno przebiegać prawidłowe ćwiczenia i zachęcą do stosowania zaproponowanych gier i zabaw logopedycznych w domu. Same ćwiczenia są przyjemne dla dziecka i wymowę można ćwiczyć w każdej wolnej chwili w formie zabawy. Zachęcamy Państwa do systematycznych ćwiczeń.

 

Terapia logopedyczna obejmuje następujące zagadnienia:
  • diagnoza logopedyczna
  • przeprowadzenie ćwiczeń wzorca wymowy pod okiem specjalisty w Ośrodku
  • poinstruowanie rodziców jak przeprowadzać ćwiczenia logopedyczne w domu
  • analiza postępów i korekta ćwiczeń podczas kolejnych wizyt u logopedy

 

Czas trwania całej terapii jest zależy od złożoności problemu i jest ustalany podczas diagnozy logopedycznej. Zalecamy jedno spotkanie w tygodniu z logopedą w Ośrodku i systematyczne ćwiczenia w domu celem poprawy wad wymowy.

 

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.