UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Psychologia

Diagnoza i psychoterapia

psychoterapia radom

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym etapem w leczeniu pacjenta.

Pozwala na opis stanu pacjenta oraz sposobu jego funkcjonowania w życiu codziennym. Umożliwia ocenę mocnych stron, potrzeb i problemów osoby badanej. Wykrycia podłoża choroby na podstawie jej objawów.

Jest wstępem do przygotowania, wybrania metody i przeprowadzenia leczenia terapeutycznego dla indywidualnej osoby.

W naszym ośrodku możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta terapia ma inny przebieg, a podstawą każdej diagnozy, bez względu na dalszy przebieg leczenia, jest wywiad z pacjentem.

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.