UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Metoda Integracji Sensorycznej

terapia sensoryczna SI radom

 

Metoda Integracji Sensorycznej -  polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w celu ich lepszego przetwarzania co prowadzi do poprawy integracji sensorycznej (odruchów reakcji równoważnych poprawy motoryki dużej i małej oraz normalizacji napięcia posturalnego). Jest nowoczesną metodą diagnozy i terapii istotnie wpływająca na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólnej sprawności ruchowej, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standardowych testach. Adresowana jest do wszystkich dzieci u których mogą wystąpić zaburzeni integracji sensorycznej.

Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI) pozwala na dobór indywidualnej terapii dla dziecka. Składa się z 5 etapów: wywiadu z rodzicami, kwestionariusza, próby klinicznej, testów i podsumowania diagnozy. Terapia SI trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się od 1 do 2 razy w tygodniu.

Czas trwania terapii i intensywność sesji zależy od stopnia nasilenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz tempa postępów dziecka.

 
Terapia SI przeznaczona jest do pracy z dziećmi z:
 • Zaburzeniami integracji sensorycznej, takimi jak: nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją
 • Opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • Specyficznymi trudnościami szkolnymi, mi.in dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • Opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • Ciąż wysokiego ryzyka, wcześniakami lub tymi urodzonymi znacznie po terminie
 • Niepełnosprawnością umysłową
 • Niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • ADHD
 • ADD
 • Autyzmem
 • Zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera lub Kinefertera
 • Dziecięcym porażeniem mózgowym

   

 

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.