UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Metoda PNF (w pediatrii, w skoliozach)

uslugi PNF radom

 

 

Metoda PNF (w pediatrii, w skoliozach)- jest metodą terapeutyczną dedykowaną przywracaniu ustalonej funkcji, istotą metody jest maksymalne pobudzenie eksteroreceptorów i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz korze mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchów w obszarze uszkodzonym.

Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie. Na podstawie skrzywienia kręgosłupa, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające oraz uczące ruchu i koordynacji dobierane są odpowiednie wzorce ruchowe aby uzyskać korekcję powstałej wady.

 

 

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.