UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Logopedia

Diagnoza logopedyczna i dobór terapii

uslugi diagnoza logopedyczna

 

W naszym Ośrodku przeprowadzamy diagnostykę logopedyczną, aby jak najlepiej dostosować zajęcia do potrzeb dziecka.

Diagnoza logopedyczna pozwala na określenie, które głoski realizowane są nieprawidłowo oraz w jaki sposób, jakie są przyczyny wady wymowy, jaki wpływ ma wada na proces porozumiewania się, jakie są skutki zaburzenia oraz jaki wpływ ma wada wymowy na ogólne funkcjonowanie dziecka.

Pierwszym etapem diagnozy logopedycznej jest rozmowa w której logopeda będzie pytał o rozwój psychomotoryczny dziecka, rozwój mowy, sposób karmienia dziecka oraz czy dziecko ma problemy z gryzieniem twardych pokarmów i/lub czy ma problemy z połykaniem, o przebyte choroby, w tym jak często przechodziło infekcję górnych dróg oddechowych, czy ma nawyk oddychania ustami lub czy śpi z otwartymi ustami i chrapie, o przebieg ciąży i chorobach w tym czasie, w jaki sposób przebiegł porodu, czy występowały wady wymowy w rodzinie, czy dziecko było lub jest pod opieką innego specjalisty.

Następnie logopeda przeprowadza krótką rozmowę z dzieckiem na temat jego zainteresowań, zabawek itp. Dzięki tej rozmowie logopeda ma możliwość rozpoznania jaki zakresów słów posiada dziecko, na jakim jest poziomie przy nawiązywaniu kontaktów, w jaki sposób formułuje wypowiedzi. Do tego celu logopeda posłuży się też obrazkami które dziecko będzie musiało nazwać. Rysunki na obrazkach są tak dobrane, aby ich nazwy zawierały odpowiednie głoski.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym przeprowadza się też badanie dotyczące pisania ze słuchu, czytania na głos oraz czytania ze zrozumieniem. Badanie to ma za zadanie ustalić czy wada wymowy ma wpływ na te czynności.

Oczywiście bardzo ważnym elementem w diagnozie jest obserwacja dziecka. W przypadku zaobserwowanych problemów w czasie diagnozowania, logopeda może przeprowadzić dodatkowe badania, takie jak sprawdzenia sposobu przełykania lub oddychania dziecka.

Po wykonanej diagnozie logopeda omawia z rodzicami przebieg terapii logopedycznej.

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.