UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Metoda mobilizacji tkanek miękkich

metoda Vojty Radom

 

Metoda mobilizacji tkanek miękkich - mobilizacja tkanek miękkich to metoda terapeutyczna, której celem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości stawów, w przypadku, gdy przyczyną ich blokady są napięte lub skrócone okołostawowe tkanki miękkie. 

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.