UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Poizometryczna relaksacja mięśni (PIR)

Poizometryczna relaksacja mięśni (PIR) - jest techniką rozciągania tkanek miękkich, którą wykorzystuje się w stanach wzmożonych napięć mięśniowych i przykurczów. PIR stosuje się w celu eliminacji przeciążenia stawu, poprzez przywrócenie właściwej długości i elastyczności mięśni.

Przekaż nam  1 procent ikon - pomoże to nam utrzymać obie wiodące Poradnie

UL. WJAZDOWA 4
26-600 RADOM

+48 362 84 74,  +48 362-50-02, +48 696-489-002

© 2017 Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. All Rights Reserved.